Press


Kontakta oss gärna för vidare information om VA Tour Sweden, bilder eller annat material.

Anna Weilemar
BraMässor
anna.weilemar@bramassor.se 
+46 (0)739 58 13 53

Pressmeddelanden