För utställare


För att ställa ut på VA Tour Sweden måste ditt företag vara medlem i VVS-Fabrikanternas Råd.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Mårtensson
VVS-Fabrikanternas Råd
anders@vvsfabrikanterna.se
+46 (0)76 118 66 20