Om VA Tour Sweden


VA Tour Sweden är Sveriges största turnerande VA-mässa som genom åren har attraherat flera tusen besökare. De främsta leverantörerna till Sveriges vatteninfra, vilket är landets största infrastrukturnät, reser runt hela Sverige för att visa de senaste nyheterna och de nyaste produkterna inom VA. Genom utställning och seminarier får besökare på Touren ökad kompetens och en möjlighet att ta del av den senaste utvecklingen. Producenterna investerar varje år stora summor pengar i forskning och utveckling av nya produkter och VA Tour Sweden gör det möjligt för kunderna att kunna ta del av den här kompetensen, samtidigt som de kan få livedemonstrationer av produkterna.

Läs mer i vår broschyr "Det här är VA Tour Sweden" (pdf) >>


Fakta VA Tour Sweden 2019

•    5 orter
•    34 utställare
•    2 500 deltagare
•    29 seminarier
Läs pressreleasen här: Succé för årets VA Tour Sweden med 2 500 deltagare från norr till söder


Vi som står bakom VA Tour Sweden

VA Tour Sweden arrangeras av branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd och mässarrangören BraMässor Sverige AB. 


VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter medlemsföretagen ca 20 miljarder kronor och sysselsätter ca 18 000 personer. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.

Rådets syfte är att företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen. Rådet har en betydelsefull roll när det kommer till att hitta rätt information, initiera och driva branschgemensamma frågor och aktiviteter. Rådet arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot myndigheter och departement.  Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Rådet är en naturliga instans för medlemmar, myndigheter och marknaden att söka aktuell information om branschen.
Läs mer om VVS-Fabrikanternas Råd här >>
 

BraMässor 

BraMässor är en oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang. BraMässors affärsidé är att i egen regi, eller på uppdrag av eller i samarbete med olika branschföreningar arrangera mässor, konferenser och andra evenemang i Sverige. BraMässor Sverige AB ägs gemensamt av Nice Events Scandinavia och Branschkansliet. Läs mer om BraMässor här >>